Trang thông tin chính thức của phòng Công tác Chính trị và Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

Kết quả khảo sát SVTN năm 2016

Kêta quả KS SVTN năm 2016

 

Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016

Căn cứ nội dung Công văn số 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; Viện Đại học Mở Hà Nội triển khai Kế hoạch thực hiện “Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016”

 

Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội

Lịch khai mạc và thi đấu Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ III, năm 2017

 

Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội – Nơi thể hiện tình yêu với HOU!

Hướng tới Chào mừng 24 năm ngày thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (03/11/1993-03/11/2017), Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Viện Đại học Mở Hà Nội.

 

QUY ĐỊNH Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Viện Đại học Mở Hà Nội

Đăng lúc: Thứ năm - 18/02/2016 22:21 - Người đăng bài viết: Nguyen Anh Hoan
QUY ĐỊNH Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Viện Đại học Mở Hà Nội

QUY ĐỊNH Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Viện Đại học Mở Hà Nội

QUY ĐỊNH Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy Viện Đại học Mở Hà Nội (Ban hành theo Quyết định số: 523 /QĐ-ĐHM, ngày28 tháng12 năm 2015 của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  
QUY ĐỊNH
Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy
Viện Đại học Mở Hà Nội
(Ban hành theo Quyết định số: 523 /QĐ-ĐHM, ngày28 tháng12 năm 2015
của Viện trưởng Viện Đại học Mở Hà Nội)

 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này được sử dụng để đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên đại học hệ chính quy tại Viện Đại học Mở Hà Nội (sau đây gọi tắt là Viện), bao gồm: Đánh giá kết quả rèn luyện và khung điểm; phân loại và quy trình đánh giá; tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả; tổ chức thực hiện.
Điều 2. Mục đích - Yêu cầu
1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên nhằm góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và luôn trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
2. Nội dung rèn luyện phải cụ thể, phù hợp, có định hướng và tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện tốt.
3. Việc đánh giá kết quả rèn luyện là việc làm thường xuyên trong suốt quá trình học tập của sinh viên tại Viện; quá trình đánh giá phải bảo đảm tính chính xác, công bằng, công khai và minh bạch.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hoạt động rèn luyện là các hoạt động ngoại khóa về học thuật, nghiên cứu khoa học, chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao và phòng chống tệ nạn xã hội;
2. Hoạt động rèn luyện cấp Viện bao gồm các hoạt động rèn luyện do Viện và khoa tổ chức, được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm rèn luyện ở các mặt đánh giá. Hoạt động do địa phương từ cấp quận, huyện trở xuống tổ chức được xét tương đương như cấp Viện;
3. Hoạt động rèn luyện do lớp, chi đoàn, chi hội tổ chức không được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm rèn luyện ở các mặt đánh giá mà được sử dụng để lớp đánh giá ý thức tham gia hoạt động, sinh hoạt lớp của sinh viên;
4. Hoạt động rèn luyện do câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức cho nội bộ thành viên không được tính điểm trực tiếp vào tổng điểm rèn luyện ở các mặt đánh giá mà được câu lạc bộ, đội, nhóm  sử dụng để đánh giá thành viên hoạt động tích cực;
5. Thành viên tham gia công tác tổ chức các cuộc thi, hội diễn được cộng điểm như thí sinh, vận động viên dự thi;
6. Có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến công tác tổ chức các hoạt động là:
- Tuyên truyền không đúng tinh thần, nội dung của hoạt động;
- Đăng ký tham gia, dự thi nhưng tự ý bỏ cuộc;
- Tham gia, dự thi nhưng không tuân thủ quy định của hoạt động;
- Có hành vi gian lận trong các cuộc thi, hội thi, hội diễn;
- Là thành viên câu lạc bộ, đội, nhóm nhưng không tham gia hoạt động của đơn vị;
- Các hành vi gây ảnh hưởng xấu khác.
Điều 4. Nội dung đánh giá và thang điểm
1. Xem xét, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là đánh giá ý thức, thái độ của sinh viên theo các mức điểm đạt được trên các mặt:
a) Ý thức tham gia học tập;
b) Ý thức chấp hành nội quy, quy chế, quy định trong nhà trường;
c) Ý thức tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội;
d) Ý thức công dân trong quan hệ cộng đồng;
đ) Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức khác trong nhà trường hoặc sinh viên đạt được thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện.
2. Điểm rèn luyện được đánh giá bằng thang điểm 100.

Quy định đánh giá
Phụ lục hướng dẫn

Tác giả bài viết: HOU
Nguồn tin: HOU
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Lượt truy cập

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 28
  • Tháng hiện tại: 4556
  • Tổng lượt truy cập: 351820

Tin mới