Hưởng ứng tháng hành động Phòng chống HIV/AIDS năm 2016

Hưởng ứng tháng hành động Phòng chống HIV/AIDS năm 2016
Nhiệt liệt hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS (01-12-2016)